Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2008

Διάφορες 5Η κούκλα που δεν άντεξε τα πολλά σενάρια των ασκήσεων της προηγούμενης Κυριακής απ' την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.