Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2008

Σενάριο Α
Όταν πήγα πρόλαβα στο τέλος το σενάριο Α. Απεγκλωβισμός ζωντανού θύματος.