Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2008

Να τι απέμεινε...Ότι απέμεινε στα ερείπια του χώρου της μελλοντικής πλατείας Πανεπιστημίου, στον Βόλο, μετά τις ασκήσεις των εθελοντικών ομάδων.
Σίγουρα αυτά τα ίχνη στον χώρο σύντομα θα εξαφανιστούν, εφόσον ο χώρος θα καθαριστεί.
Όμως, τα μαθήματα που πήραν οι εθελοντές θα μείνουν χαραγμένα βαθιά μέσα τους και θα είναι έτοιμοι όλοι τους, να τρέξουν και να σώσουν ζωές, όποτε και όπου χρειαστεί!
Μακάρι, ποτέ και πουθενά!
Πρέπει να συγχαρούμε αυτούς τους ανθρώπους, να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και να συμμετέχουμε κι εμείς σε εθελοντικές ομάδες, όπου και όπως μπορούμε.